MSD Türkiye tarafından sağlanan Msdsizinle.com sitesinden ayrılmak üzeresiniz.

MSD, üçüncü tarafların sahip olduğu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Bu veya sonraki bağlantılar aracılığıyla ulaşılan mevcut bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği hakkında sorumluluk almaz.

 

Linke Git

İptal

 • Tablet
  (100 mg)

 • Oral Süspansiyon
  (200 mg/5 mL)

 • İntravenöz Solüsyon
  (18 mg/mL)

NOXAFIL® Tablet [1]

×
 • Endikasyon:
  NOXAFIL® aşağıda tanımlanan 13 yaş ve üzeri hastalardaki invazif mantar enfeksiyonlarının profilaksisinde endikedir:

  • İnvazif mantar enfeksiyonu gelişme riski yüksek olan ve uzun süreli nötropeni oluşabileceği düşünülen AML veya MDS nedeniyle remisyon - indüksiyon kemoterapisi alan hastalarda;

  • İnvazif mantar enfeksiyonu gelişme riski yüksek olan ve GVHD’ye yönelik olarak yüksek doz immünsupresif tedavi alan HKHN alıcısı olan hastalarda

  Refrakter İnvazif Mantar Enfeksiyonları / İnvazif Mantar Enfeksiyonu olan ve başlangıç tedavisini tolere edemeyen hastaların tedavisinde endikedir.

 • Dozaj ve Tedavi Süresi:
  NOXAFIL® Enterik Tablet oral kullanım içindir.

  • Tabletler yiyecek ile birlikte veya tek başına alınabilir. Tabletler bütün olarak su ile yutulmalı ve ezilmemeli, çiğnenmemeli ve kırılmamalıdır.

  Refrakter invazif mantar enfeksiyonlarında tedavi süresi altta yatan hastalığın ciddiyetine, immünosupresyonun düzelmesine ve klinik cevaba bağlı olarak belirlenmelidir.

  İnvazif mantar enfeksiyonlarının profilaksisinde tedavi süresi nötropeninin veya immünosupresyonun iyileşmesi esasına dayanır. Akut myeloid lösemi veya miyelodisplastik sendromlu hastalarda NOXAFIL® ile profilaksi, beklenen nötropeni başlangıcından günler önce başlamalı ve nötrofil sayısı 500 hücre/mm3’ün üzerine çıktıktan sonra, 7 gün daha devam etmelidir.

*Amfoterisin B ya da itrakonazol ile tedaviye refrakter ya da bu tıbbi ürünleri tolere edemeyen invazif asperjiloz hastalığı olan hastalarda;
• Amfoterisin B ile tedaviye refrakter ya da Amfoterisin B’yi tolere edemeyen fusariozis hastalığı olan hastalarda;
• İtrakonazol ile tedaviye refrakter ya da itrakonazolü tolere edemeyen kromoblastomikoz ya da miçetoma hastalığı olan hastalarda;
• Amfoterisin B, itrakonazol ya da flukonazol ile tedaviye refrakter ya da bu tıbbi ürünleri tolere edemeyen koksidioidomikoz hastalığı olan hastalarda.

Tedaviye refrakter olmak, mevcut enfeksiyona yönelik etkin bir antifungal tedavi en az 7 gün uygulandıktan sonra enfeksiyonda ilerleme ya da iyileşme gösterememe olarak tanımlanmaktadır.

NOXAFIL® Oral Süspansiyon [2]

×
 • Endikasyon:
  NOXAFIL® aşağıda tanımlanan 13 yaş ve üzeri hastalardaki invazif mantar enfeksiyonlarının profilaksisinde endikedir:

  • İnvazif mantar enfeksiyonu gelişme riski yüksek olan ve uzun süreli nötropeni oluşabileceği düşünülen AML veya MDS nedeniyle remisyon - indüksiyon kemoterapisi alan hastalarda;

  • İnvazif mantar enfeksiyonu gelişme riski yüksek olan ve GVHD’ye yönelik olarak yüksek doz immünsupresif tedavi alan HKHN alıcısı olan hastalarda

  Refrakter İnvazif Mantar Enfeksiyonları / İnvazif Mantar Enfeksiyonu olan ve diğer antifungal ajanları tolere edemeyen hastaların tedavisinde endikedir.

  Orofarengeal kandidiyazis tedavisinde endikedir. İlk gün yükleme dozu olarak günde bir defa 200 mg (5ml), bunu takiben 13 gün süreyle günde bir defa 100 mg (2.5 ml) uygulanır.

 • Dozaj ve Tedavi Süresi:
  NOXAFIL® Oral Süspansiyonu kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

  • NOXAFIL® yemeklerle veya 240 ml destekleyici besinlerle alınmalıdır.

  • Yemeklerle birlikte veya yemeklerden hemen sonra 20 dakika içinde alınmalıdır.

  İnvazif mantar enfeksiyonlarının profilaksisinde tedavi süresi nötropeninin veya immünosupresyonun iyileşmesi esasına dayanır. Akut myeloid lösemi veya miyelodisplastik sendromlu hastalarda NOXAFIL®’le profilaksi, beklenen nötropeni başlangıcından günler önce başlamalı ve nötrofil sayısı 500 hücre/mm3 ‘ün üzerine çıktıktan sonra, 7 gün daha devam etmelidir.

  Refrakter invazif mantar enfeksiyonlarında tedavi süresi altta yatan hastalığın ciddiyetine, immünosupresyonun düzelmesine ve klinik cevaba bağlı olarak belirlenmelidir.

*NOXAFIL® yetişkinlerde (13 yaş ve üstünde) aşağıda belirtilen mantar enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir:
• Amfoterisin B ya da itrakonazol ile tedaviye refrakter ya da bu tıbbi ürünleri tolere edemeyen invazif asperjiloz hastalığı olan hastalarda;
• Itrakonazol ve/veya flukonazol tedavisinde refrakter orofarengeal kandidiyazisli hastalarda: topikal tedaviye cevabın düşük olacağı düşünülen immün yetmezliği veya ağır hastalığı olan hastalarda ilk seçenek tedavi olarak.

*NOXAFIL® yetişkinlerde (18 yaş ve üstünde) aşağıda belirtilen mantar enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir:
• Amfoterisin B ile tedaviye refrakter ya da amfoterisin B’yi tolere edemeyen fusariozis hastalığı olan hastalarda;
• İtrakonazol ile tedaviye refrakter ya da itrakonazol’ü tolere edemeyen kromoblastomikoz ve miçetoma hastalığı olan hastalarda;
• Amfoterisin B ya da itrakonazol veya flukonazol ile tedaviye refrakter ya da bu tıbbi ürünleri tolere edemeyen koksidiodomikoz hastalığı olan hastalarda;

Tedaviye refrakter olmak, mevcut enfeksiyona yönelik etkin bir antifungal tedavi en az 7 gün uygulandıktan sonra enfeksiyonda ilerleme ya da iyileşme gösterememe olarak tanımlanmaktadır.

NOXAFIL® IV Solüsyon [3]

×
 • Endikasyon:
  NOXAFIL® aşağıda tanımlanan 18 yaş ve üzeri hastalardaki invazif mantar enfeksiyonlarının profilaksisinde endikedir:

  • İnvazif mantar enfeksiyonu gelişme riski yüksek olan ve uzun süreli nötropeni oluşabileceği düşünülen AML veya MDS nedeniyle remisyon - indüksiyon kemoterapisi alan hastalarda;

  • İnvazif mantar enfeksiyonu gelişme riski yüksek olan ve GVHD’ye yönelik olarak yüksek doz immünsupresif tedavi alan HKHN alıcısı olan hastalarda

  Refrakter İnvazif Mantar Enfeksiyonları / İnvaziv Mantar Enfeksiyonu olan ve diğer antifungal ajanları tolere edemeyen hastaların tedavisinde endikedir.

 • Dozaj ve Tedavi Süresi:
  Refrakter invazif mantar enfeksiyonlarında tedavi süresi altta yatan hastalığın ciddiyetine, immünosupresyonun düzelmesine ve klinik cevaba bağlı olarak belirlenmelidir.

  İnvazif mantar enfeksiyonlarının profilaksisinde tedavi süresi nötropeninin veya immünosupresyonun iyileşmesi esasına dayanır. Akut myeloid lösemi veya miyelodisplastik sendromlu hastalarda NOXAFIL® ile profilaksi, beklenen nötropeni başlangıcından günler önce başlamalı ve nötrofil sayısı 500 hücre/mm3’ün üzerine çıktıktan sonra, 7 gün daha devam etmelidir.

*NOXAFIL infüzyonluk konsantre çözelti erişkinlerde aşağıda belirtilen mantar enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir:
• Amfoterisin B ya da itrakonazol ile tedaviye refrakter ya da bu tıbbi ürünleri tolere edemeyen invazif asperjiloz hastalığı olan hastalarda;
• Amfoterisin B ile tedaviye refrakter ya da Amfoterisin B’yi tolere edemeyen fusariozis hastalığı olan hastalarda;
• İtrakonazol ile tedaviye refrakter ya da itrakonazolü tolere edemeyen kromoblastomikoz ya da miçetoma hastalığı olan hastalarda;
• Amfoterisin B, itrakonazol ya da flukonazol ile tedaviye refrakter ya da bu tıbbi ürünleri tolere edemeyen koksidioidomikoz hastalığı olan hastalarda.

Tedaviye refrakter olmak, mevcut enfeksiyona yönelik etkin bir antifungal tedavi en az 7 gün uygulandıktan sonra enfeksiyonda ilerleme ya da iyileşme gösterememe olarak tanımlanmaktadır.


Referanslar:
[1] NOXAFIL® Tablet Kısa Ürün Bilgisi.
[2] NOXAFIL® Oral Süspansiyon Kısa Ürün Bilgisi.
[3] NOXAFIL® IV Solüsyon Kısa Ürün Bilgisi.


TR-POS-00045