MSD Türkiye tarafından sağlanan Msdsizinle.com sitesinden ayrılmak üzeresiniz.

MSD, üçüncü tarafların sahip olduğu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Bu veya sonraki bağlantılar aracılığıyla ulaşılan mevcut bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği hakkında sorumluluk almaz.

 

Linke Git

İptal

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

İşbu form ile bize ileteceğiniz kişisel verilerinizin veri sorumlusu olarak Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. (“MSD Türkiye”) tarafından nasıl işlendiğine ilişkin sizleri aydınlatmak isteriz.

İşbu formu doldurarak tarafımıza ilettiğiniz kişisel veriler, MSD Türkiye tarafından advers olay, kalite ile ilgili bildirimleriniz, talep veya şikayetleriniz ya da medikal bilgi talepleriniz dahil her türlü talebiniz ve bildirimleriniz hakkında, söz konusu ürünlerin ruhsat sahibi ve veri sorumlusu olarak MSD Türkiye tarafından gerekli aksiyonların alınması amacıyla işlenecektir.

Tarafımıza ileteceğiniz kişisel veriler hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi veya meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile, ayrıca sağlık verileri bakımından, açık rızanızın alınması koşulu ile işlenecektir.

İleteceğiniz kişisel verileriniz, bu amaçlar doğrultusunda, anlaşmamız olan kurumlar, tabi olduğumuz mevzuat uyarınca bilgilendirme yapmakla yükümlü olduğumuz ilgili resmi kuruluşlar ve kamu kurumları ile söz konusu veri işleme amaçlarını gerçekleştirebilmek adına hizmet aldığımız üçüncü kişiler/ iş ortaklarımıza aktarılabilir.

İleteceğiniz kişisel verileriniz bu amaçlar doğrultusunda, anlaşmalarımız olan düzenleyici kurumlar, tabi olduğumuz mevzuat uyarınca bilgilendirme yapmakla yükümlü olduğumuz ilgili resmi kurumlar ile hizmet aldığımız 3. Kişiler/ iş ortaklarımıza aktarılabilir.

Ayrıca global bir şirketler grubunun parçası olarak, bilgisayar sistemlerinin ve kayıtların merkezi şekilde yurt dışında tutulması sebebi ile kişisel verilerinizin yurt dışına (güvenli addedilen ya da addedilmeyen ülkelere) aktarımı için de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 9 uyarınca açık rızanız uyarınca veya gerekli izinlerin alınması kaydı ile işlenmektedir. Açık rıza vermeniz halinde, global bir şirketler grubu olarak veri işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için diğer MSD şirketlerinden de destek alabilir ve diğer MSD şirketleri ile bu kapsamda verilerinizi paylaşabiliriz.

Bu aydınlatmaya konu kişisel verilerinizi, işbu form vasıtasıyla yazılı olarak internet sitemiz aracılığıyla doğrudan sizden ediniyoruz. Ayrıca, veri işleme amaçlarımız için gerekli olması durumunda, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da formda belirttikleriniz dışında kişisel verilerinizi toplamamız mümkündür. Bildirimiz, talebiniz ya da şikayetiniz kapsamında sizlerle iletişime geçmemiz halinde bize iletebileceğiniz ek kişisel verileriniz de burada belirtilen kapsamda işlenecektir.

Lütfen temin ettiğiniz tüm kişisel verilerin MSD Türkiye tarafından mahremiyetinize mutlak saygı gösterilerek ele alınacağını ve sayılan amaçlar haricinde kullanılmayacağını unutmayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi her zaman msdturkey.privacy.office@merck.com adresine e-mail ile ile iletebilirsiniz.

Aydınlatma metni doğrultusunda sağlık verilerinizin, talep ve şikâyetlerinizle ilgili gerekli aksiyonların alınması için sizi bilgilendirdiğimiz şekilde belirtilen amaçlar ile işlenmesine ve aktarılmasına ve kişisel verilerinizin belirtilen sebepler ile, yurt dışına aktarımına rıza veriyorsanız, lütfen kutucuğu işaretleyiniz.

Verdiğiniz rızanın dilediğinizde geri çekilmesi her zaman mümkündür. Rıza vermemeniz, tarafımızca gerekli aksiyonların alınmasını ya da size daha iyi hizmet sunulmasını engelleyebilir.